van Bochove

2018 Burgemeester Weesp
Geachte aanwezigen,

 

Het is voor mij op deze bijzondere dag een eer om u hier vanmiddag namens alle burgemeesters uit de Gooi en Vechtstreek te mogen toespreken.

 

Realiseert u zich dat ik mij niet vergis.

 

Op 4 mei 1945 capituleren de Duitse troepen in Nederland, Denemarken, Noorwegen en Noordwest Duitsland.

Op 7 mei 1945 wordt in Reims, Frankrijk, de onvoorwaardelijke Duitse overgave getekend.

Daarmee komt een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

 

Nee, ik vergis mij niet.

Ja, ik weet beter.

 

Maar zo hebt u het vaak gehoord.

Zo leeft het bij velen.

Zo vaak blijkt dat de Tweede Wereldoorlog, voor de overgrote meerderheid van ons volk, een Europese oorlog is.

Azië, Nederlands-Indië, was daar ook oorlog dan?

Japan?

 

Dat irriteert u.

Dat maakt velen, wellicht ook onder de aanwezigen hier, niet alleen verdrietig maar ook boos.

 

Ik weet dat er in onze regio, zoals ook elders in Nederland, mensen zijn die het pijn doet dat we op 4 mei met velen de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdenken en dat we vandaag hier in kleiner verband aanwezig zijn.

 

Als je daar iets over zegt, of vraagt naar het waarom, krijg je als reactie vaak: ‘maar we herdenken op 4 mei toch álle Nederlandse slachtoffers?’

 

Maar voor al diegenen die de oorlog in Indië, en/of al dan niet als gevangenen elders in Azië meemaakten, is dat toch anders.

 

Te lang hebben al deze betrokkenen, waaronder mogelijk hier aanwezigen, en hun verwanten moeten wachten op hun eigen monument waarbij op het geëigende moment, 15 augustus, kan worden stil gestaan bij het einde van de oorlog in Azië, dus het feitelijk einde van de Tweede Wereldoorlog.

 

‘De Geest Overwint’. Dat is het thema van de Nationale Herdenking op 15 augustus 2018.

Daarbij wordt een deel van een zin uit het gedicht “Gij en wij saam …” van de dichter Albert Verweij geciteerd:

“… een stille kracht die iedere weerstand tart.”

© 2021 Regionale Herdenking Nederlands-Indië Gooi- & Vechtstreek

Noorderbegraafplaats Laan 1940–1945 nr. 2 te Hilversum