HET MONUMENT

Het 'Indiëmonument' in Hilversum is een plaquette met in reliëf een kaart van het voormalig Nederlands-Indië. Het monument bevond zich oorspronkelijk aan de Laan 1940-1945.


Later is het verplaatst naar het achterste gedeelte van de Noorderbegraafplaats.

In 2005 is de steen nogmaals verplaatst, ditmaal naar de ingang van de begraafplaats. Op 15 augustus 2006 vond de eerste officiële herdenking plaats bij het monument. De tekst op de gedenkplaat luidt:

'1942 - 1945
DE HILVERSUMSE BEVOLKING HERDENKT
ALLEN DIE TENGEVOLGE VAN DE
JAPANSE OVERHEERSING
HET LEVEN LIETEN.'


In 2011 een monument geplaatst voor de burgerslachtoffers die vielen in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap Periode tussen oktober 1945 en begin 1946. De tekst op de plaquatte luidt:


Voor allen die tijdens de Jappenkampen en de Bersiap periode overleden zijn. En voor hen die nog leven met de gevolgen daarvan.

VERDRIET, GEBORGENHEID, HOOP
Ontworpen door Nancy Echter
met dank aan
Hoffman Beheer Groep B.V.
Gemeente Hilversum
en particuliere sponsors

© 2023 Regionale Herdenking Nederlands-Indië Gooi- & Vechtstreek

Noorderbegraafplaats Laan 1940–1945 nr. 2 te Hilversum