OVER ONS


Vanaf 2015 is het comité HNI opgericht om de regionale herdenking te organiseren en andere initiatieven te ontwikkelen om de herdenking onder de aandacht te brengen. Het comité bestaat uit;


Fred Pangemanan, voorzitter

Marisa van Garling, secretaris

Joyce Brilleman, pr, sponsoring & fondswerving

Sonja Mignonextern adviseur kabinetszaken gemeente Hilversum

Maaike Pel, gemeente Hilversum

George Nahumury, comitélid


Beloningsbeleid

De comitéleden verrichten vrijwilligerswerk en ontvangen geen vergoeding. Er kan slechts sprake zijn van een onkostenvergoeding.

VRIJWILLIGERS


Wij zoeken vrijwilligers om jaarlijks op 15 augustus een mooie en respectvolle bijeenkomst te realiseren. Assisteren bij het op en afbouw, hapjes en drankjes serveren, kortom helpende handjes om alles die dag vlekkeloos te laten verlopen. Wij vragen maximaal 2 dagdelen van de vrije tijd, alle hulp is welkom. Maar die van onze jongeren wordt zeer gewaardeerd.


Aanmelden als vrijwilliger? Zijn er vragen en/of opmerkingen? Stuur een bericht naar: info@hnigooienvechtstreek.com

© 2022 Regionale Herdenking Nederlands-Indië Gooi- & Vechtstreek

15 augustus 2022, Noorderbegraafplaats Laan 1940–1945 nr. 2 te Hilversum