OVER ONS


Vanaf 2015 is het comité HNI opgericht om de regionale herdenking te organiseren en andere initiatieven te ontwikkelen om de herdenking onder de aandacht te brengen. Het comité bestaat uit;

  •  Fred Pangemanan, voorzitter

  •  Marisa van Garling, secretaris

  •  Joyce Brilleman, pr, sponsoring & fondswerving

  •  Sonja Mignonextern adviseur kabinetszaken  

     gemeente Hilversum

  •  Maaike Pel, gemeente Hilversum

  •  George Nahumury, comitélid

  •  Ron Moest'l, comitélid


Beloningsbeleid

De comitéleden verrichten vrijwilligerswerk en ontvangen geen vergoeding.

Voor de jaarlijkse herdenking op 15 augustus zoeken wij vrijwilligers.

Op de dag zelf, maar ook tijdens de voorbereidingen in de maanden ervoor.

De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn divers: van hand-en-spandiensten, tot het leggen van contacten met belangstellenden en/of media. De tijd die hiermee gemoeid gaat is hooguit enkele dagdelen.


Interesse? Stuur dan een mail met uw motivatie naar onderstaand mailadres:

info@hnigooienvechtstreek.com

© 2022 Regionale Herdenking Nederlands-Indië Gooi- & Vechtstreek

15 augustus 2022, Noorderbegraafplaats Laan 1940–1945 nr. 2 te Hilversum