Vlaginstructie


In de algemene vlaginstructie die is opgesteld door de minister-president is bepaald dat er op 15 augustus officieel uitgebreid gevlagd wordt vanaf Rijksgebouwen om het formele einde van de Tweede Wereldoorlog te eren. Provincies, gemeenten en waterschappen volgen landelijk de formele vlaginstructies om de Nederlandse vlag, zonder wimpel, in top uit te hangen. Burgers, bedrijven en organisaties mogen de instructie als richtlijn volgen, dit is echter niet verplicht.


Op 15 augustus zal de vlag bij het monument op de Noorderbegraafplaats, Laan 1940-1945 nr. 2 te Hilversum half stok hangen. Na het signaal Taptoe wordt de Nederlandse driekleur in top omhoog gehesen. 

© 2023 Stichting Regionale Herdenking Nederlands-Indië Gooi- & Vechtstreek

Noorderbegraafplaats Laan 1940–1945 nr. 2 te Hilversum